top of page

תוכלו לעזור לפעילות העמותה במגוון דרכים!

לתרומה לעמותה:

ניתן לשלוח צ'ק לפקודת "עמותת חץ ומטרה" לכתובת: ת.ד. 289 רשפון 4691500

ניתן לעשות העברה בנקאית לפקודת "עמותת חץ ומטרה", בנק הפועלים ח-ן 227342, סניף 680

הרשמה לפעילות

מוזמנים להירשם לאחת מהפעילויות שלנו:

חוגי רכיבה בכביש ובשטח, מחנות אופניים, טיולי רכיבה למשפחות וסיורי אופניים מודרכים בפארק.

כל ההכנסות משמשות להמשך קיום התוכנית השנתית לנוער בסיכון.

bottom of page