top of page

עמותת חץ ומטרה הקימה בשנת 2014 את פרויקט "המסלול, דרך האופניים למטרה" אשר שם לו למטרה לחנך ילדים ונוער בסיכון באמצעות הכלי האתגרי – רכיבה על אופניים. פעילות רצף שנתית חינוכית ומובנית מעמידה את הילדים והנוער בפני אתגרים פיסיים ומנטליים, אישיים וקבוצתיים, מייצרת עבורם חוויות הצלחה אותנטיות עם הכלי בשטח ומלמדת אותם להתמודד גם עם כישלונות, מעבדת ומשליכה אותן בעזרת צוות חינוכי ומקצועי לתחומים אחרים בחיי הילדים ובאופן זה מאפשרת להם לגבש את דימויים העצמי ומחזקת אותם מול אתגרי החיים.

  

העמותה הוקמה בשנת 2009 ע"י ד"ר אדוה שרביט, מנכ"לית ומייסדת העמותה ושתי אחיותיה דני חץ והילה חץ-טוש כחלק מהאג'נדה הפילנטרופית המשפחתית לתרום לחברה טובה יותר בישראל בעיקר בתחום החינוך.

פרויקט נוסף בו עוסקת העמותה הינו מרכז ח"ץ (חינוך צעיר) בטכנודע בגבעת אולגה. מרכז חץ הינו מקום לחינוך מדעי וטכנולוגי המארח מדי שנה מעל 10,000 ילדים בגילאי גן וכיתה א' ללימוד נושאים מגוונים בסביבה מעשירה, אקטיבית ומעניינת המותאמת לגילם ולתפיסתם.

חץ ומטרה
bottom of page