אישורים ודוחות

תעודת רישום עמותה
אישור ניהול תקין 2016
אישור ניהול תקין 2021
דוח כספי 2017
אישור ניהול ספרים
אישור ניהול תקין 2017
אישור ניהול תקין 2022
דוח כספי 2018
אישור ניכוי מס
אישור ניהול תקין 2018
אישור ניהול תקין 2023
דוח כספי 2019
תעודת מלכ"ר
אישור ניהול תקין 2019
דוח כספי 2015
דוח כספי 2020
אישור 46א'
אישור ניהול תקין 2020
דוח כספי 2016
דוח כספי 2021